Pricacy Policy

 

PRIVACYVERKLARING

Health & Detox Coaching Hoorn kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Health & Detox Coaching Hoorn, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Health & Detox Coaching Hoorn verstrekt. Health & Detox Coaching Hoorn kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam 

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer 

- Uw e-mailadres

 

WAAROM Health & Detox Coaching Hoorn GEGEVENS NODIG HEEFT

Health & Detox Coaching Hoorn verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Health & Detox Coaching Hoorn uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit  dienstverlening met betrekking tot afvallen.

 

HOE LANG Health & Detox Coaching Hoorn GEGEVENS BEWAART

Health & Detox Coaching Hoorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Health & Detox Coaching Hoorn verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Health & Detox Coaching Hoorn worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Health & Detox Coaching Hoorn gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Health & Detox Coaching Hoorn maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Health & Detox Coaching Hoorn bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Health & Detox Coaching Hoorn te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Health & Detox Coaching Hoorn heeft hier geen invloed op.

Health & Detox Coaching Hoorn heeft Google geen toestemming gegeven om via Health & Detox Coaching Hoorn verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
Health & Detox Coaching Hoorn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@healthcoachhoorn.eu. Health & Detox Coaching Hoorn zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Health & Detox Coaching Hoorn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGEN

Health & Detox Coaching Hoorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Health & Detox Coaching Hoorn maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Health & Detox Coaching Hoorn verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Health & Detox Coaching Hoorn op via info@healthcoachhoorn.eu www.healthcoachhoorn.eu is een website van Health & Detox Coaching Hoorn. Health & Detox Coaching Hoorn is als volgt te bereiken:

 

Postadres: Korenmarkt 15

Vestigingsadres: Korenmarkt 15

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 62420488

Telefoon: 06 83258535